Brno má bohatou multikulturní historii, a přestože bylo v důsledku druhé světové války etnicky „vyčištěno“, dnes už zde opět potkáte vedle zahraničních studentů či turistů i cizince, kteří se tu zabydleli natrvalo a stávají se našinci. Důkazem je i Babylonfest, festival, který představuje kulturu a tradice brněnských národnostních a etnických menšin.

Babylonfest seznamuje českou většinu s brněnskými sousedy původem z celého světa. Zároveň představuje výjimečnou příležitost k jejich setkávání, prezentaci zvyků či tradic a usnadňuje jim i hlubší začlenění do společnosti. Místním oproti tomu skýtá možnost rozšířit si obzory a nechat se obohatit cizími kulturami, aniž by museli cestovat za hranice republiky. Akce proto není „pouhá zábava“, ale má značný společenský a lidský přesah. A my se už nemůžeme dočkat na její další pokračování.

Budeme se na Vás těšit při letošním 12. ročníku.

https://babylonfest.cz