PROGRAM PROPAGACE RUSKÉHO JAZYKA A VZDĚLÁVÁNÍ V RUSKÉM JAZYKU