Vážení přátelé,

s politováním vám sdělujeme, že v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření se ruší zahájení festivalu Ruské jaro na Moravě dne 19. března 2020 v budově konzulátu RF. Náhradní termín bude stanoven a včas sdělen.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ljubov Vondroušková

předsedkyně RKOSM