Škola ruského jazyka a kultury v Brně

pod záštitou Ruského kulturního osvětového spolku na Moravě (RKOSM)

a koordinační rady ruských krajanů v České republice

Škola ruského jazyka a kultury v Brně pod záštitou ruského kulturně osvětové sdružení na Moravě – RKOSM jezdí každou sobotu ve svém pravidelném rozvrhu od 9:00 do 14:00, o Adres: ul.Krshenova 67.

Zve do svých škamen všechny zájemce, kteří se chtějí naučit psát, číst nebo jen mluvit v ruštině.

Jakmile se děti (nebo jiní studenti) seznámí se základy ruského jazyka, mohou získat po ověření svých znalostí mezinárodní certifikát Puškinova institutu v Moskvě.

V loňském roce úspěšně složilo závěrečnou zkoušku osm studentů.

  • Nabízí výuku ruského jazyka všem dětem ve věku od 5 do 15 letkteré by chtěly se naučit rusky.
  • Pořádáme také kurzy pro mládež a dospělé – dle Vašich individuálních požadavků.
  • Dospělým nabízíme skupinovou či individuální výuku.

Sobotní škola ruského jazyka a kultury v Brně nabízí výuku ruštiny všech úrovní pokročilosti dětem všech věkových skupin od 5 do 15 let.

Ty nejmenší se učí psát písmenka, rozvíjí slovní zásobu a tvůrčí myšlení, starší (dle úrovně znalosti jazyka) se zabývají také ruskou literaturou, tvůrčím psaním a procvičováním gramatických úskalí.

Zvláštní důraz je kladen na gramatické odlišnosti ruského a českého jazyka. Vedle běžného školního programu, který se zakládá na metodikách pro rodilé mluvčí a bi- či multilingvní děti, škola nabízí výuku ruského jazyka také dětem s převládající znalostí českého jazyka dle programu „Ruština jako cizí jazyk“.

Srdečně všechny zveme, aby se k nám připojili: děti ve věku od 5 do 15 let do skupin pro bi- a multilingvní děti a „Ruštiny jako cizího jazyka“.

kontakt: ul. Křenová 67, Brno 60200
tel: +420 737 687 559
email: rkosmzc@gmail.com