Drahí krajané,

Vítám vás na stránkách ruské kulturní a vzdělávací společnosti na Moravě.

Na stránkách této publikace se seznámíte nejen s aktivitami ruského,
ale i dalších organizací národnostních menšin s bydlištěm v Brně, protože jsme sjednoceni
společné akce festivalů: Dny brněnských národnostních menšin, Babylonfest atd.
Na těchto stránkách najdete užitečné tipy a kontakty, přehledy a přehledy fotografií
zajímavé akce v Brně a okolí. Mozaika našich akcí je nejen odlišná
jeho barevnost a rozmanitost, ale hlavní obsah.
Snažíme se přinést brněnskou komunitu, školáky, studenty a
starší generace, lidové tradice, kultura, euforický ruský jazyk.
A ačkoli Rusko je mnohonárodnostní stát, kde lidé žijí
200 národností, lidé komunikují bez problémů. Protože stát
jazyk je ruský.

Rusko – klid mysli předchůdce.
Hvězda na Parnassu se rozplní,
A lidstvo je jediný projev
Začne mluvit v ruštině.

S vděčností,

Lyubov Vondroushkova

RKOSM, z.s.
Kancelář: ul.Křenová 67, Brno
Kontakt: +420 737 687 559
www.rkosm.cz

Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě je organizace sdružují lidi z Východu a lidi se zájmen o východní kulturu. Svým způsobem je to nástupnická organizace Československo- Sovětského přítelství pouze bez politického pathosu. Náplní naší činnosti je pořádání kulturních akcí, večírků, koncertů, přednášek, konferencí ale i festivalů. Slavíme společně ruské svátky: Vánoce, Velikonoce, Máslenicu,Den Vítězství, Den Obránců vlasti, a mnohé další. Členská základa je rozdílná od učitelům, studentů, především rusistických oborů, přes umělce, historiky, překladatele, podnikatele až po obyčejné lidi se zájmem o východ. Spojuje nás ruština, kultura, přátelství a především dobrá atmosféra 🙂


Činnost

Organizace sdružuje ruskojazyčné občany, žijící v Brně a na jižní Moravě, občany Ruska, české občany ruského původu a jejich české, moravské a další přátele. Napomáhá rozšiřování a upevňování přátelských vztahů mezi ruským a českým národem. Popularizuje ruskou kulturu a ruské národní tradice v české společnosti. Sdružení provádí kulturně-osvětovou, uměleckou a charitativní činnost, zajišťuje pro ni podmínky a organizuje vzájemně prospěšnou spolupráci s partnerskými organizacemi a sdruženími v ČR i zahraničí.

RKOSM,o.s pořádá kulturní, vzdělávací a propagační akce v městě Brně s dopadem i na Jihomoravský kraj a klubovou činnost pro své členy a jejich přátele – s cílem rozšiřovat znalosti lidových a kulturních tradic Ruska a na Moravě, včetně jazykových znalostí a připomínat si a uctívat historické události. Svou činností se snaží vytvářet přátelské vazby mezi občany města Brna a podílet se na sjednocování a poznávání příslušníků různých národností, žijících v městě Brně a na Moravě a vzájemně se kulturně obohacovat. Věříme, že se tak podílíme i na vytváření společenského života v Brně.

Přínos pro město Brno a JMK:
RKOSM,o.s. pořádá kulturní, vzdělávací a propagační akce – s cílem rozšířit mezi lidmi znalosti národních a kulturních tradic Ruska na Moravě a připomínat si a uctívat historické události. Pro občany města Brna se snaží vytvářet přitažlivé a zajímavé programy a svými aktivitami se snaží doplňovat a spoluvytvářet bohatou nabídku jejich všestranného vyžití, kterou rok od roku město Brno zkvalitňuje. Naše sdružení se všemožně připojuje i ke slibně se rozvíjející se činnosti národnostních menšin a k akcím, které Magistrát města Brna a Hejtmanství Jihomoravského kraje v tomto směru pořádá a podporuje. Lidé různých národností zde tak našli svůj druhý domov s přáteli a rádi se navzájem ve svém městě tímto způsobem s Brňany i mezi sebou sbližují. Tento svůj životní prostor pak také mohou odpovídajícím způsobem ve svých povoláních a práci budovat a pečovat o něj.

viz. výkazy plněni ročních projektu:
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016.


Naše akce

Zde je seznam nejen všech našich akcí, které každoročně pořádáme a které se již v Brně a jižní Moravě staly tradičními:

 

     

O nás

Oficiálně bylo naše sdružení zaregistrováno 21.3.2006 . Od té doby jsme se velmi rozrostli, a to nejen členskou základnou, ale především rozsahem a množstvím pořádaných akcí. Udržuje výborné přátelské vztahy se spoustou slavistických, kulturních, národnostních a mnoha dalšími organizacemi.
K dispozici máme novou vetší kancelář sdružení, která nám umožňuje dobré zázemí.
Od doby založení sdružení uběhlo již mnoho let a protože se snažíme jít s trendem a také mít blíž k mladým lidem, jsme se rozhodli v r. 2013 založit naše FB stránky a v r. 2015 přišly na řadu oficiální stránky sdružení.