PŘIHLÁŠKA

na kurz ruského jazyka,
školní rok 2019/2020, období: 2.9.2019 – 31.5.2020

Jméno zájemce: ……………………………………………………………………………………
bydliště, adresa:……………………………………………………………………………………
datum narození: ………………………………………………………………………………….třída české školy: ……………………………………….. /neuvádí pracující
kontakt: telefon …………………………. , e-mail:……………………………………………
Kurz /1- 4/ ………………

Podmínky placení:
Platba předem za semestr (3 měsíce) bezhotovostní platbou převodem na účet FIO banka
č.ú. 2100606826/2010, anebo hotovostní platbou v kanceláři RKOSM z.s.

Úhrada za první semestr do 7 září 2019: soboty – 13, ponděli – 13.

Úhrada za druhý semestr do 30 listopadu 2019: soboty – 13, ponděli – 13.

Úhrada za třetí semestr do 28 února 2020: soboty – 13, ponděli – 13.

Celkem: 39 lekci/školní rok.

Po domluvě lze využit rodinné slevy.

Poznámka:
Učitelé – rodilé mluvčí. Výuka probíhá každou sobotu, ponděli na ul. Křenové 67 (dle příslušného kalendáře 4-5
krát za měsíc) . V době státem uznavaných svátků výuka probíhá dle domluvy. Trvaní jedné lekce: školní výukové
hodiny stanovená na 60 min. Číslo učebny oznamujeme v kanceláři RKOSM z.s. v 3. patře anebo sdělujeme emailem.Během oficiálních školních letních prázdnin cena výuky se řídí zvláštním letním ceníkem. Úhrada za
hodiny hudby se provadí zvlašt.

V Brně dne ………………… Podpis ………………………

Podpis zákonného zástupce ditěte………………………

Datum, podpis a razítko statutárního zástupce RKOSM, z.s. ………………
Sobotní škola ruského jazyka a kultury při RKOSM, z.s. ul. Křenová 224/67 Trnitá, Brno 602 00

Субботняя школа русского языка и культуры

при Русском кульурно-просветительном обществе в
Моравии

ljubov@email.cz, +420 737 687 559 www.rkosm.cz.

Školní dokumentace.