Mezinárodní diktát pro děti se konala 18. května 2019.

V každém akademickém roce mají děti příležitost prokázat svou znalost ruského jazyka v akci „Mezinárodní diktát pro děti“.

„Mezinárodní diktát pro děti“ je akce, která se koná současně ve všech zahraničních rusky mluvících školách, které se chtějí této akce zúčastnit.

„Mezinárodní diktát pro děti“ je pro dítě zajímavá a neobvyklá příležitost vyzkoušet si znalosti získané na základní škole a učinit důležitý krok vpřed na cestě k učení se ruskému jazyku.