Hlavním úkolem, kterému bych já, jako hudební pedagog a vedoucí celoškolních hudebních hodin, chtěla věnovat pozornost během svých hudebních hodin, je seznámit děti s různými druhy hudební činnosti.

1. Poslech klasické a také lidové hudby ruských a zahraničních skladatelů. Hudební díla,která jsou vhodná a určená právě pro vnímání dítěte. Například hry z dětského alba Čajkovského, pohádkoví hrdinové v symfonické hudbě a také hudební díla související s přírodou.

2. Nacvičování písní dětského repertoáru.

3. Hudebně rytmické pohyby,což zahrnuje  hudební hry, nacvičování nejjednodušších pohybů ruského tance, polky, valčíku. Nacvičování tanců ke svatebním příležitostem.

4. Hry – dramatizace. Příprava na svátky, nacvičování  různých pohádek anebo malých dramatických úryvků z dětské literatury.

5. Hra na speciálních dětských hudebně-šumných nástrojích. Orchestr. Nástroje: maracas, rumba, xylofon, tamburína, buben, dřevěné lžíce.

6. Rozcvička prstů.

7. Provádět po celý rok tradiční, integrované, komplexní a tematické hodiny.

Svět hudby je obrovský a velmi krásný. Jeho poznání a seznámení se s hudbou umožní dítěti emocionálně vnímat různé druhy hudebních děl, cítit je, vyjadřovat slovy své postoje k tomuto anebo jinému hudebnímu dílu. A o tom všem budeme hovořit ve třídě.

Dítě odhaluje své tvůrčí schopnosti ve zpěvu, v pohybech pří znění hudby, účasti na divadelních představeních. Toto všechno je obzvlášť důležité pro jeho umělecký a intelektuální vývoj.

Velmi ráda bych dala dětem příležitost poznat a milovat hudbu, cítit její krásu a také napomoct tvůrčímu rozvoji každého jednotlivce.

 

Natálie Andrejevová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *