Sobotní Škola ruského jazyka a kultury v Brně pod záštitou Ruského kulturního osvětového spolku na Moravě (RKOSM, z.s.) nabízí výuku ruského jazyka všem dětem ve věku od 5 do 15 let, které by chtěly se naučit rusky.

Ty nejmenší se učí psát písmenka, rozvíjí slovní zásobu a tvůrčí myšlení, starší (dle úrovně znalosti jazyka) se zabývají také ruskou literaturou, tvůrčím psaním a procvičováním gramatických úskalí. Zvláštní důraz je kladen na gramatické odlišnosti ruského a českého jazyka. Vedle běžného školního programu, který se zakládá na metodikách pro rodilé mluvčí a bi- či multilingvní děti, škola nabízí výuku ruského jazyka také dětem s převládající znalostí českého jazyka dle programu „Ruština jako cizí jazyk“.

Srdečně všechny zveme, aby se k nám připojili: děti ve věku od 5 do 15 let do skupin pro bi- a multilingvní děti a „Ruštiny jako cizího jazyka“.

Sobotní Škola ruského jazyka a kultury v Brně nabízí výuku ruského jazyka a kurzy pro mládež a dospělé – dle Vašich individuálních požadavků.

Nabízíme skupinovou či individuální výuku.

Kontaktní informace: RKOSM,z.s (ljubov@email.cz, tel. 737 687 559, Ljubov Vondroušková, FB: https://www.facebook.com/skolaruskyvbrne/)