Krásné vánoční svátky plné lásky, porozumění, rodinné pohody,

zdraví, osobních a pracovních
úspěchů v roce 2019
Vám přeje

RKOSM, z.s.
с Любовью

Ljubov Vondroušková,
předsedkyně RKOSM, z.s.-
Centrum partnerské síti
„Institut Puškina“