Během našeho 3.bojového tažení do Běloruska členové Klubu Rudé Armády při Ruském kulturně-osvětovém sdružení na Moravě obdrželi diplom od vedení muzea na Stalinově línii u Minsku, Bělorusko. Členové klubu věnovali muzeu knihu o československé obrané línii a na oplátku obdrželi knihu o té jejich. Přijetí bylo velice milé a neslo se ve velmi přátelské atmosféře.Se Stalinovou líníí máme navázanou spolupráci již od roku 2015 a chystáme se k nim opět i v roce 2019 na oslavy Dne Vítězství….