Autor fotografií Janalík V létě na poloostrově provází turisty z ČR a SR. Zájemci o jeho návštěvu mohou kontaktovat Aloise Janalíka na:

Úvod