​               RUSKÝ KULTURNĚ OSVĚTOVÝ SPOLEK na MORAVĚ, z.s.
IČ: 270 26 698                                                  
 ▪ Stručný seznam akci spolku v roce 2019:                                                                                                            
▪ Novoroční besídka JOLKA pro děti a veřejnost  12.1.2019                                                                     
▪ Výstava M. Romberga v Městské knihovně Valtice.  leden,únor 2019                                                         
▪ Promítáni filmu o Kamčatce v Městské knihovně Valtice 21.1.2019                                                                                                
▪ Účast Klubu Rudé armády na rekonstrukci bitvy z 2. sv. války: Zimní bitva – Budapest 1945 v Ořechově 2.2.2019                                                                                                                                      
▪ Výroční schůze spolku. 24.2.2019                                                                                                                   
▪ Výstava uměleckých fotografií ruské exotické přírody. Křížová chodba. 8.3.2019                                     
▪ Tvůrčí dílna pro dětí .9.3.2019                                                                                                                      
▪ Dětský hudebně-literární program k MDŽ 9.3.2019                                                                                          
▪ Autorský koncert Oxany Kozuň „Čas na lásku“. Křišťálový sál. 14.3.2019                                                  
▪ Slavnostní koncert na konzulátu RF 21.3.2019.  Ruské jaro na Moravě.                                                         
▪ Odpoledne s ruskou pohádkou. Knihovna Valtice. 27.3.2019                             
▪ Soutěže k 220.výročí od narozením A.Puškina „Přepisujeme Puškina“. „Malujeme pohádky Puškina“/duben, květen/                                                                                                                               
▪ Výstava ruských malířek, rozených v Sankt-Peterburgu, zámek Lednice /duben/                                             
▪ Den ruského jazyka. Soutěž ARS POETICA – Puškinův památník. MU. 3.4.2019                                     
▪ V dubnu české učitele navštívily Moskvu, seznámily se s vzdělávacím programem na ruských školách.                                                                                                                                                
▪ Unikátní Diktát z ruského jazyka pro veřejnost. Křenová 67. 13.4.2019                                                             
▪ Pietní akt k výročí osvobození Valtic. 18.4.2019.  Klub RA                                                                        
▪ Umělecká dílna pro děti:« Секреты весеннего творчества». 20.dubna                                                       
▪ Výstava „Kouzelné štětce“ ruské malířky. Kafe Fresh v Brně /duben/                                                     
▪ Den osvobození Brna 26.4. Pietní akt na ústředním hřbitově. Koncert – Křišťálový sál.                                            
▪ Účast na konferenci ruských krajanů v Praze. 30.4.2019                                                                                                  
▪ Koncert – Evropská premiéra skladby „Čuvašského kvarteta pro smyčce“ Anisima Aslamase. V Místodržitelském paláci Brno. 7.5.2019                                                               
▪ Nesmrtelný pluk – akce s portréty vojínů na Moravském náměstí 8.5.2019                                                         
▪ Den vítězství. Brno. Koncert. Křišťálový sál. /8.5.2019/                                                                            
▪ Den Pobědy. Pietní akt. Ústřední hřbitov. Brno /9.5.2019/                                                                           
▪ Dětská tvůrčí dílna s malováním či kreslením podle Puškinových pohádek 11.5.2019                        
▪ Interaktivní výstava ke konci 2. světové války ve Valticích 11.5.2019                                                            
▪ Dětský diktát z ruského jazyka 18.5.2019                                                                                                    
▪ Výsledky soutěže „Přepisujeme Puškina“, „Malujeme pohádky Puškina“.                                                
▪ Předávaní Diplomu laureátům elektronické a poštou.                                                                               
▪ Den národnostních menšin JMK-park Lužánky. Koncert. Gastronomie. 20.5.2019                             
▪ Účast Klubu Rudé armády na dětském dnu v Lednici  1.6.2019                                                                   
▪ Den ruského jazyka v Praze 6.6.2019                                                                                                                
▪ Festival „Prolínání kultur“.Účast v koncertu „Matrjoška“. 9.6.2019                                                                  
▪ Účast Klubu Rudé armády na Vlkošském dnu vojenských tradic ve Vlkoši  8.6.2019                                                                        
▪ Koncert ruské písni a hudby – studenti gymnázia. Velké Pavlovice. 14.6.2019                                                      
▪ Předávání Diplomů žákům Školy ruského jazyka i kultury 21.6.2019                                                              
▪ Závěr roku v škole ruského jazyka a kultury 29.6.2019                                                                                     
▪ Tradiční Rybí hody – ruská gastronomie a zábava v přírodě.                                                                             
▪ Zájezd děti do mezinárodního letního střediska na Černém moři.                                                                                                                                                         
▪ Zahájení výuky ve Škole ruského jazyka a kultury 2.září 2019                                                                                    
▪ Křest knihy k 75 výročí Dukelské bitvy. 17.9.2019. GK FR v Brně.                                                                                                                 
▪ Účast v programech festivalu Babylonfest 2019:                                                                                    
▪ Zahájení festivalu Babylonfest v Lužánkach. Zpěv Táňa Soto Janošová.                                                
▪ Literární dílna na téma Svoboda. V knihovně J. Mahena.                                                                       
▪ Duhové náměstí – Babylon pod Špilberkem. Koncert. Ruská gastronomie.                                               
▪ Účast v mezinárodním kongresu v Rusku – 6 delegátu z ČR-JMK.30.9.-7.10.2019                                 
▪ V říjnu ředitelé a pedagogičtí pracovníci českých středních škol a gymnázií navštívili Moskvu na pozvání administrace moskevského okresu Odintsovo.                                                                                       
▪ Tvůrčí dílna Krása podzimu – «Краски осени». 6.10.2019                                                                          
▪ Školní besídka pro děti a dospěle «Как у наших у ворот» 30.10.2019                                                    
▪ Zahájení činnosti kroužku «Занимательная физика» 30.10.2019                                                                               
▪ Mezinárodní premie «Stríbrný Lukostřelec». 31.11.2019. V Tereziánském sále břevnovského kláštera v Praze. Diplom za publikace« Cesta k Dukle plná potu, bláta a krve»                                                                 ▪ Den národní jednoty RF. 5.11.2019                                                                                                            
▪ Husí hody. Klubová akce. 10.11.2019                                                                                                      
▪ Výstava výtvarnic ze Sankt-Peterburgu v Kafe Fresh v Brně 12.11.- 22.12.2019                                                
▪ Noc s ruskou pohádkou s knihovně Sedlec. 22.11.2019                                                                                                 
▪ Prezentace knihy „Cesta k Dukle…plná potu blata a krve“. Praha. 4.12.2019. Mestská Rada Česko-Ruské společnosti.                                                                                                                                                              ▪ 20.výročí klubu VH klubu Rudé Armády. 6.12.2019                                                                               
▪ Prosínec: příprava Novoroční besídky pro dětí Jolka: scénář, dekorace, kostýmy, zkoušky.                                                                                                                                                                   
▪ Tvůrčí dílna Děda Mraze. 7.12.2019. Brno                                                                                                          
▪ Den ruského jazyka v Líšni. Brno. 9.12.2019.                                                                                                                            
▪ Prezentace knihy „Cesta k Dukle…plná potu blata a krve“. 12.12.2019.  Praha. Ústřední Dům armády, společnost L.Svobody.                                                                                                                
▪ Prezentace knihy« Cesta k Dukle…plná potu blata a krve ». 14.12.2019. Praha.RSVK.ČRS.                                                                                                                                                                      
▪ Přátelské posezení u samovaru – loučíme se se starým rokem. 21.12.2019                                                               
▪ Pravidelně pracuje sobotní škola ruského jazyka a kultury – projekt doplnitelného vzdělávaní, který navštěvuji 28 žáků. Ve škole pracuje čtyři učitele ruského jazyka, učitelka hudební výchovy, učitelka výtvarné výchovy, učitel fyziky.
V Brně dne 28.12.2019
Ljubov Vondroušková,                                       Olga Plchová,
předsedkyně                                                       tajemnice