​               RUSKÝ KULTURNĚ OSVĚTOVÝ SPOLEK na MORAVĚ, z.s.
                            IČ: 270 26 698
▪ Stručný seznam akci spolku v roce 2019:
▪ Novoroční besídka JOLKA pro děti a veřejnost  12.1.2019
▪ Výstava M. Romberga v Městské knihovně Valtice.  leden,únor 2019
▪ Promítáni filmu o Kamčatce v Městské knihovně Valtice 21.1.2019
▪ Účast Klubu Rudé armády na rekonstrukci bitvy z 2. sv. války: Zimní bitva — Budapest 1945 v Ořechově 2.2.2019
▪ Výroční schůze spolku. 24.2.2019
▪ Výstava uměleckých fotografií ruské exotické přírody. Křížová chodba. 8.3.2019
▪ Tvůrčí dílna pro dětí .9.3.2019
▪ Dětský hudebně-literární program k MDŽ 9.3.2019
▪ Autorský koncert Oxany Kozuň «Čas na lásku». Křišťálový sál. 14.3.2019
▪ Slavnostní koncert na konzulátu RF 21.3.2019.  Ruské jaro na Moravě.
▪ Odpoledne s ruskou pohádkou. Knihovna Valtice. 27.3.2019
▪ Soutěže k 220.výročí od narozením A.Puškina «Přepisujeme Puškina». «Malujeme pohádky Puškina»/duben, květen/
▪ Výstava ruských malířek, rozených v Sankt-Peterburgu, zámek Lednice /duben/
▪ Den ruského jazyka. Soutěž ARS POETICA — Puškinův památník. MU. 3.4.2019
▪ V dubnu české učitele navštívily Moskvu, seznámily se s vzdělávacím programem na ruských školách.
▪ Unikátní Diktát z ruského jazyka pro veřejnost. Křenová 67. 13.4.2019
▪ Pietní akt k výročí osvobození Valtic. 18.4.2019.  Klub RA
▪ Umělecká dílna pro děti:« Секреты весеннего творчества». 20.dubna
▪ Výstava «Kouzelné štětce» ruské malířky. Kafe Fresh v Brně /duben/
▪ Den osvobození Brna 26.4. Pietní akt na ústředním hřbitově. Koncert — Křišťálový sál.
▪ Účast na konferenci ruských krajanů v Praze. 30.4.2019
▪ Koncert — Evropská premiéra skladby „Čuvašského kvarteta pro smyčce“ Anisima Aslamase. V Místodržitelském paláci Brno. 7.5.2019
▪ Nesmrtelný pluk — akce s portréty vojínů na Moravském náměstí 8.5.2019
▪ Den vítězství. Brno. Koncert. Křišťálový sál. /8.5.2019/
▪ Den Pobědy. Pietní akt. Ústřední hřbitov. Brno /9.5.2019/
▪ Dětská tvůrčí dílna s malováním či kreslením podle Puškinových pohádek 11.5.2019
▪ Interaktivní výstava ke konci 2. světové války ve Valticích 11.5.2019
▪ Dětský diktát z ruského jazyka 18.5.2019
▪ Výsledky soutěže «Přepisujeme Puškina», «Malujeme pohádky Puškina».
▪ Předávaní Diplomu laureátům elektronické a poštou.
▪ Den národnostních menšin JMK-park Lužánky. Koncert. Gastronomie. 20.5.2019
▪ Účast Klubu Rudé armády na dětském dnu v Lednici  1.6.2019
▪ Den ruského jazyka v Praze 6.6.2019
▪ Festival «Prolínání kultur».Účast v koncertu «Matrjoška». 9.6.2019
▪ Účast Klubu Rudé armády na Vlkošském dnu vojenských tradic ve Vlkoši  8.6.2019
▪ Koncert ruské písni a hudby – studenti gymnázia. Velké Pavlovice. 14.6.2019
▪ Předávání Diplomů žákům Školy ruského jazyka i kultury 21.6.2019
▪ Závěr roku v škole ruského jazyka a kultury 29.6.2019
▪ Tradiční Rybí hody – ruská gastronomie a zábava v přírodě.
▪ Zájezd děti do mezinárodního letního střediska na Černém moři.
▪ Zahájení výuky ve Škole ruského jazyka a kultury 2.září 2019
▪ Křest knihy k 75 výročí Dukelské bitvy. 17.9.2019. GK FR v Brně.
▪ Účast v programech festivalu Babylonfest 2019:
▪ Zahájení festivalu Babylonfest v Lužánkach. Zpěv Táňa Soto Janošová.
▪ Literární dílna na téma Svoboda. V knihovně J. Mahena.
▪ Duhové náměstí – Babylon pod Špilberkem. Koncert. Ruská gastronomie.
▪ Účast v mezinárodním kongresu v Rusku – 6 delegátu z ČR-JMK.30.9.-7.10.2019
▪ V říjnu ředitelé a pedagogičtí pracovníci českých středních škol a gymnázií navštívili Moskvu na pozvání administrace moskevského okresu Odintsovo.
▪ Tvůrčí dílna Krása podzimu — «Краски осени». 6.10.2019
▪ Školní besídka pro děti a dospěle «Как у наших у ворот» 30.10.2019
▪ Zahájení činnosti kroužku «Занимательная физика» 30.10.2019
▪ Mezinárodní premie «Stríbrný Lukostřelec». 31.11.2019. V Tereziánském sále břevnovského kláštera v Praze. Diplom za publikace« Cesta k Dukle plná potu, bláta a krve»                                                                 ▪ Den národní jednoty RF. 5.11.2019
▪ Husí hody. Klubová akce. 10.11.2019
▪ Výstava výtvarnic ze Sankt-Peterburgu v Kafe Fresh v Brně 12.11.- 22.12.2019
▪ Noc s ruskou pohádkou s knihovně Sedlec. 22.11.2019
▪ Prezentace knihy „Cesta k Dukle…plná potu blata a krve“. Praha. 4.12.2019. Mestská Rada Česko-Ruské společnosti.                                                                                                                                                              ▪ 20.výročí klubu VH klubu Rudé Armády. 6.12.2019
▪ Prosínec: příprava Novoroční besídky pro dětí Jolka: scénář, dekorace, kostýmy, zkoušky.
▪ Tvůrčí dílna Děda Mraze. 7.12.2019. Brno
▪ Den ruského jazyka v Líšni. Brno. 9.12.2019.
▪ Prezentace knihy „Cesta k Dukle…plná potu blata a krve“. 12.12.2019.  Praha. Ústřední Dům armády, společnost L.Svobody.
▪ Prezentace knihy« Cesta k Dukle…plná potu blata a krve ». 14.12.2019. Praha.RSVK.ČRS.
▪ Přátelské posezení u samovaru – loučíme se se starým rokem. 21.12.2019
▪ Pravidelně pracuje sobotní škola ruského jazyka a kultury – projekt doplnitelného vzdělávaní, který navštěvuji 28 žáků. Ve škole pracuje čtyři učitele ruského jazyka, učitelka hudební výchovy, učitelka výtvarné výchovy, učitel fyziky.
V Brně dne 28.12.2019
Ljubov Vondroušková,                                       Olga Plchová,
předsedkyně                                                       tajemnice