01 Bře 2023 Zpravodajství, Kultura Ruskou lidovou zábavu Máslenica aneb Loučení se zimou uspořádal v neděli 26. února v Brně  pro své krajany a české přátele Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Máslenica, česky masopust, je období mezi dvěma půsty. Konkrétně slavnost karnevalového typu v lidové obřadnosti od 20. do 26. února. PředsedkyněRead More →

Slovanské zvyky vítání jara jsou si všude podobné Ruskou lidovou zábavu «Máslenica aneb loučení se zimou» uspořádal v neděli v Brně  pro své krajany a české přátele Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Máslenica, česky masopust, je období mezi dvěma půsty. Konkrétně slavnost karnevalového typu v lidové obřadnosti odRead More →

Институт Пушкина провел вебинар «Активные процессы в лексикографии. Новые словарные проекты», который состоялся 15 февраля. Лектор – канд. филол. наук, лексиколог и лексикограф, заведующий лабораторией филологических исследований Александра Игоревна Ольховская. Все мы со школьной скамьи знаем имена видных отечественных лексикографов – В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова. Бурное развитие компьютерныхRead More →

8 февраля студенты филологического факультета и преподаватели кафедры русского, общего и славянского языкознания приняли участие в работе Круглого стола на тему «Дмитрий Николаевич Ушаков: научное наследие и жизненные уроки (к 150-летию выдающегося лингвиста)», организованного Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина совместно с Домом русского зарубежья имени А. И. Солженицына. Дмитрий Николаевич Ушаков,Read More →

16 Led 2023 Zpravodajství, Z domova Tradiční novoroční besídku pro děti – Jolku čili Jedličku – uspořádal v sobotu pro své členy a příznivce dle pravoslavného kalendáře Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Pravoslavný a řeckokatolický ritus dodržuje juliánský kalendář, podle kterého připadá Nový rok na 14. ledna. V ruskémRead More →

Publikaci o problémech osvobozování Brna od fašistických německých okupantů v dubnu 1945 z per autorů-výzkumníků Jiřího Nováka a Soni Holečkové s názvem «Ořechov mýtů zbavený» pokřtili v Brně jako součást festivalu 15 brněnských národnostních menšin Babylonfest generální konzul Ruské federace v Brně Alexander A. Kalačev s atašé generálního konzulátu RFRead More →

Festivalem Babylon pod Špilberkem a podvečerním koncertem Big bandu Gustava Broma vyvrcholily v sobotu v Brně Dny patnácti brněnských národnostních menšin Babylonfest 2020. Krojované folklorní soubory např. ruské, polské, řecké, bulharské, maďarské, vietnamské, ukrajinské či slovenské národnostní menšiny, která rozvíjejí spolkovou kulturní a vlastivědnou činnost v moravské metropoli, prošly ulicemiRead More →

Dny patnácti národnostních menšin — Babylonfest, které v Brně žijí a udržují na veřejnosti spolkovou zájmovou kulturně-národopisnou činnost, otevřeli městském parku Lužánky. Festival  zahajuje už 13 let jeho trvání sázení vybraných stromů — národních symbolů v parku Lužánky. Dřeviny symbolizují národnostní menšiny. Letos, v kritické koronavirové době se zástupci národnostíRead More →

Letošní ročník festivalu Babylonfest spolků patnácti národnostních menšin, které žijí a veřejně vystupují v Brně, pokračoval vědomostním kvízem z reálií v zemích jejich staré vlasti. Týmy devíti národnostních menšin se utkaly v Brně při pub-kvízu ve vědomostech. Např. odkud kam vede transsibiřská magistrála (odpověď: z Moskvy do Vladivostoku), kde jeRead More →