Год 2024 — год семьи!

Коллектив Русского культурно просветительного общества в Моравии считает себя  одной семьёй. Поэтому наряду с общественными мероприятиями организует и проводит Дни юбилейных дат своих ветеранов.  Так в воскресенье 18 февраля отметили 95-летие Клавдии Ивановны Пержесты, которую с любовью называют своей старейшиной!

Pomohla na svět tisícovkám dětí

Tisícovkám novorozeňat pomohla dostat se na svět za 32 let práce na oddělení ženské a porodnické kliniky Porodnice na Obilním trhu v Brně lékařka gynekologie Klavdia Ivanovna Peřestá. Tato nestorka Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě pracovala 62 let v českém zdravotnictví. Po nástupu do důchodu ještě dalších 29 let sloužila v oboru do roku 2020 v ženských ambulancích brněnské Polikliniky ve Viniční ulici i jinde. Nyní oslavila doktorka Peřestrá v kruhu přátel 95 let svého věku.
Pochází z Moskvy. Pro redakci Naší pravdy uvedla, že svého budoucího manžela poznala při studiu na lékařské fakultě v Moskvě. V roce 1958 se s ním odstěhovala do Československa do Brna. Doktor Peřestý byl chirurg 2. chirurgické kliniky a později i ředitel dnešní Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v Pekařské ulici. Zemřel v roce 2000.  Jeho manželka naopak až do odchodu do důchodu v roce 1991 sloužila jako sekundární lékařka a asistentka na katedře gynekologie II. porodnicko-gynekologické kliniky Univerzity J. E. Purkyně. K nynějším narozeninám jí přišel popřát i jeden z jejích mnoha žáků – lékař internista Mojmír Blaha.
Po odchodu na zasloužený odpočinek Klavdia Ivanovna Peřestá ráda chalupaří v hájovně Pod Neb Štíchem nedaleko Bučovic na Vyškovsku. Přátele tam udivuje např. když vyjíždí na práci traktůrkem na zahradě v bílé lékařské košili a kalhotách a na krku se jí houpá mobil.

Jubilantka pozvala své hosty, kterým nabídla dle ruského zvyku např. jako «hlavní jídlo» slaneček s vodkou, slaneček v kožichu či salát Olivie, podobný českému Pařížskému salátu. K pestré krmi přispěli svojí tvorbou např. ukrajinská básnířka a učitelka ruštiny Elena Vičinská a ruská básnířka Ljubov Vondroušková, zpěvák a klávesista Vojtěch Antoš či se šavlovým tancem v historické unif orměrudoarmějce Pavel Sedláček.
(vž)