Dobrý den! Vážení a milí přátelé!

Dobrý den! Vážení a milí přátelé!

Posílám projekt RKOSM — 2024 — ROK RODINY!

P.S. Nevím, jestli i nám podaří se na sto procent projekt splnit,

to záleží na výší dotace, a doufáme že finance dostaneme.

Konkrétní daty provedení akce budeme zavčas oznamovat.

Věřím, že všichni aktivně se zapojíte do našich aktivit.

Přejí všem je samé dobré!

S pozdravem, 

Ljubov Vondroušková