Třídenní letní tematický tábor s názvem Být připraven! uspořádal u Břeclavi Klub vojenské historie – Klub Rudé armády při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě. Jeho aktivity napodobují činnosti, které se staly údělem příslušníků a příslušnic armád bojujících za druhé světové války na východní frontě proti německým hitlerovským uchvatitelům. O posledním červnovémRead More →

Jihomoravští laureáti Puškinova památníku 2023. Literárně hudební salón na Staré radnici v Brně 09 Čvn 2023 Kultura, Zpravodajství Rusko-český literárně hudební salón se uskutečnil v neděli 4. června v podvečer ve Freskovém sále Staré radnice v Brně. Vystoupili v něm vítězové jihomoravského krajského kola festivalu Ars poetica – Puškinův památníkRead More →

Již 57. ročník regionální přehlídky nejstarší umělecké soutěže v cizím jazyce Festival Ars Poetica – Puškinův památník uspořádal 29. dubna v Brně Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM) společně s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností.                              Read More →

 01 Bře 2023 Zpravodajství, Kultura Ruskou lidovou zábavu Máslenica aneb Loučení se zimou uspořádal v neděli 26. února v Brně  pro své krajany a české přátele Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Máslenica, česky masopust, je období mezi dvěma půsty. Konkrétně slavnost karnevalového typu v lidové obřadnosti od 20. do 26. února. PředsedkyněRead More →

16 Led 2023 Zpravodajství, Z domova Tradiční novoroční besídku pro děti – Jolku čili Jedličku – uspořádal v sobotu pro své členy a příznivce dle pravoslavného kalendáře Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Pravoslavný a řeckokatolický ritus dodržuje juliánský kalendář, podle kterého připadá Nový rok na 14. ledna. V ruskémRead More →

 24 Čvn 2022 Z domova, Zpravodajství Výročí napadení SSSR fašistickým (nacistickým) Německem v poslední době není v Evropě nijak připomínáno. To se bohužel týká i zemí osvobozených Sověty od fašistického (nacistického) jha. Je alarmujícím faktem, že ani v České republice, která vděčí především SSSR za své osvobození, je tomu tak. V BrněRead More →

 24 Čvn 2022 Z domova, Zpravodajství Na Den s ruskou kulturou ve Škole ruského jazyka v Brně při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě zavítali studenti ruštiny nižšího i vyššího stupně z Gymnázia ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Vyslechli zajímavé povídání o Ruské federaci jako státu, o jeho přírodních krásách, životě lidí, jazyce iRead More →