Jihomoravští laureáti Puškinova památníku 2023.

Literárně hudební salón na Staré radnici v Brně

Rusko-český literárně hudební salón se uskutečnil v neděli 4. června v podvečer ve Freskovém sále Staré radnice v Brně. Vystoupili v něm vítězové jihomoravského krajského kola festivalu Ars poetica – Puškinův památník 2023. Tito jihomoravští laureáti se utkali o prvenství 6. června v celostátním kole této mezinárodní soutěže ve Slovenském domě v Praze.

Mladý manažer brněnského koncertu na lyrické vlně Vojtěch Antoš je vícenásobným laureátem či vítězem uměleckých konkurzů v Česku i Rusku. Pro redakci Naší pravdy uvedl: »Letos jsme se rozhodli uspořádat literárně hudební salón z ruských a moravských písní jako prolínání kultur. Už proto, že české písničky nezřídka ovlivnily ruskou kulturu, a naopak. Ve východních zemích – v Rusku, Bělorusku či na Ukrajině – pobývaly v minulosti desetitisíce českých muzikantů. Výrazně se podíleli na rozvoji tamní kultury. Češi tam vedli i divadla. Česko-ruské hudební kontakty byly velmi živé.«

Eliška Herůfková a Vojtěch Antoš.

V podání autorky zazněly verše ruské básnířky a spisovatelky  Ljubov Vondrouškové. V českém překladu ji recitovala profesorka Gymnázia ve Velkých Pavlovicích Jana Lorenzová. Např. básně s názvy Zátiší nebo V zákoutí duše.

Hudba tvořila větší část koncertu. Vojta Antoš preludoval skvělou hrou na piano známé ruské písničky i písně zcela nové, zřídkakdy uváděné. Také ukázky z tvorby Karla Svobody pro Karla Gotta, který je v ruskojazyčných zemích velmi populárním zpěvákem. Rovněž písně Hany Zagorové.

KODAK Digital Still Camera

Jejich vokálního přednesu se ujala studentka Konzervatoře v Kroměříži Eliška Herůfková. Ruské verše přednášely studentky velkopavlovického gymnázia Terezie Herůfková a další tvorbu od Ljubov Vondouškové interpretovala Jana Fišarová. Freskovým sálem znělo z melodií mj.: Já si létám, já se vznáším…, Je naprosto nezbytné…, Zůstanu svůj…, Zavřu teď krám s básněmi či hit z 60. let Má první láska se dnes vdává. Taky píseň Ivánka z filmového Mrazíka.

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD