Naše pravda

Ruskou lidovou zábavu Máslenica aneb Loučení se zimou uspořádal v neděli 26. února v Brně  pro své krajany a české přátele Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM).

Máslenica, česky masopust, je období mezi dvěma půsty. Konkrétně slavnost karnevalového typu v lidové obřadnosti od 20. do 26. února. Předsedkyně RKOSM, ruská novinářka a básnířka Ljubov Vondroušková, uvedla: »Slovanské národopisné zvyky s pohanskými základy Vítání jara jsou si všude podobné, i když i s různými názvy. Pocházím od Volhy a tam se vítá jaro jízdou na saních, tady to nejde – není sníh. Dále vynášením Morany, smrtky čili máslenice, tedy nazdobené ženské figuríny představující zimu a její spálení v očistném ohni, popřípadě zakopání do země.

KODAK Digital Still Camera

Tady v Česku děti za doprovodu říkadel a písní házejí zapálenou Moranu do potoka nebo řeky, ale v mé staré vlasti je vše zamrzlé, na hladinách je led. Lidé v Rusku se dívají do ohně s přáním, aby dlouho žili. Jsou v ruských lidových oděvech, krojích, připravují různé druhy palačinek s medem, marmeládou či tvarohem, zpívají a tančí častušky za doprovodu lidových nástrojů, vystavují samovary a připravují v nich čaj. Na to navazují další lidové zvyky, hry a soutěže.«

Sál pro pořádání Máslenice či masopustu v Brně vyzdobila ruská malířka Olga Plchová. Palačinky napekly pro české přátele i pro sebe ruské aktivistky. Uvítaly kulinářské speciality, které přinesli účastníci Vítání jara ostatním na ochutnání ze svých domovů, jako saláty, sladké i slané pečivo.

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

Slovanské zvyky vítání jara jsou si všude podobné