Dobrý den všem!

  1. září v 9.00 hod. zahájení školního roku 2020-21.

Paní Ph.Dr. L.N. Válová provede atestaci všech žáků s cílem rozpoznaní úrovně znalosti ruského jazyka a následovně seřazeni dětí do skupin. (kabinet v 3.patře).

Podmínky platby:

hodina 60 min. platba 100 Kč /jedno dítě/student/

zlevněné /za druhé dítě jedné rodiny/ – 80,- Kč/hod.

Individuální výuka – 250,- Kč /mimo budovu školy/,

individuální výuka v budově školy – 230,- Kč /dospělé/

individuální výuka v budově školy /student/ – 200,- Kč/hod..

Výuka ruského jazyka v skupinách minimálně po 3 žáka.

První platbu a to 10 hodin za výuku ruského jazyka

prosím uhradit do 20 září 2020.

 

Kdo uhradil školné, ale kvůli karanténě na jaře nenavštěvoval školu, nemusí znovu platit.

 

P.S. V září bude jen výuka ruského jazyka a jedna tvůrčí dílna

a to 12.září posle výuky – výlet do přírody – Obora.

Zodpovědní Olga Plchová a Světlana Polak.

Detailně o programu výletu – zítra.

Ostatní programy budeme zapojovat postupně, dle zájmů…

 

S pozdravem,

Ljubov Vondroušková