Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě, z.s. IČ: 27 026 698
PROJEKT 12. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
„RUSKÉ JARO NA MORAVĚ“
VĚNOVÁNO 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ JMK
Festival se koná v měsících březen – květen.

1.Slavnostní zahájení festivalu /19. března/, Brno.
2.Vernisáž výstavy ruských malířek v Brně. Křížová chodba /14.dubna/
3.Pietní akt. Malá interaktivní výstava. Valtice. /duben/
4.Koncert k 75. výročí osvobození Brna. /duben/
5.Pietní akt k 75. výročí osvobození Brna. /24. dubna/
6.Vernisáž výstavy ruské malířky z Kazachstánu. Lednice. /květen/
7.Pochod „Nesmrtelný pluk“ v Brně /8. května/ Trasa: Malenovského nám. – Moravské nám.
8.Pietní akt. День Победы. Ústřední hřbitov. 9. května. Brno.
9.Koncert „Den Vítězství“. /květen/
10.Křest knihy, věnované bojům za osvobození JMK. /květen/
Doprovodní akce, spoluúčast:
Den ruského jazyka na české škole.
Pietní akt. Prštice.
Soutěž v ruském jazyce.
Tvůrčí dilna pro dětí.
Historická sobota k 100.výročí připojení Valtic k ČSR.
Besedy pro dětí v knihovně. Sedlec.
Akce doprovází výstavy publikace členů spolku.
Na některých akcích podává se občerstvení – ruská gastronomie.
Změna programu vyhrazená!
Ljubov Vondroušková,
předsedkyně RKOSM, z.s.