Mezinárodní otevřená olympiáda pro žáky (informatika) a mezinárodní otevřená olympiáda pro žáky (matematika) univerzity ITMO jsou na oficiálním seznamu školních olympiád Ruské federace. Vítězové a výherci těchto olympiád z řad:
– cizí občané;
– osoby bez státní příslušnosti;
– krajané žijící v zahraničí,
Mají právo požádat o kvótu vlády Ruské federace na vzdělávání a mohou studovat bezplatně na jakékoli ruské univerzitě v technických specialitách v bakalářských a speciálních programech, kde matematika nebo informatika jsou specializovanými předměty.
Olympiády se konají v ruštině a angličtině a sestávají ze dvou fází – kvalifikační a finální.
Účast na mezinárodních olympiádách je bezplatná a dostupná na dálku pomocí technologie pro ovládání režimu účasti – identifikace jednotlivce a nezávislost práce.
Na mezinárodní olympiády se můžete zaregistrovat na portálu https://ec.ifmo.ru/.
Kvalifikační fáze se provádí na dálku od 25. listopadu 2019 do 1. února 2020.
Závěrečná fáze se bude konat na dálku pomocí technologií pro sledování režimu účasti: identifikace jednotlivců, sledování nezávislosti práce: matematika – 15. února 2020, informatika – 16. února 2020.
Účastníci, kteří úspěšně ukončili závěrečnou etapu, mohou požádat o bezplatné školení v technických specialitách v rámci kvóty vlády Ruské federace na kterékoli ruské univerzitě, která přijímá zahraniční studenty ke školení.

Informace o odkazu https://ec.ifmo.ru/

na základě materiálů RSVK v Praze