Pietní akt se konal v sobotu v Ořechově u Brna na Čestném pohřebišti asi dvou tisíc sovětských vojáků, kteří padli v okolí obce v dubnu 1945 při osvobozování Brna od německých fašistů a nacistů.
Věnovaný byl ukončení oprav areálu pohřebiště, na kterých se podílel ruská i česká strana. Jsou zde dva společné hroby více než 610 a nejméně 820 vojáků poskládaných do každé rakve i po třech (rakví byl nedostatek, proto se statistiky pochovaných početně různí). Další menší hroby jsou roztroušeny v krajině. Při pietě u hlavní mohyly ořechovského pohřebiště se v sobotu uskutečnil odběr prsti, která bude následně uložena v Moskvě u Hlavního chrámu ozbrojených sil Ruské federace. Ten bude otevřen při příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války. V Hlavním chrámu bude uložena prsť pouze ze tří velkých bojišť proti fašismu a nacismu na území ČR – z Ořechova u Brna, Frýdku-Místku a z Jihlavy.
Na Čestném pohřebišti v Ořechově položili v sobotu věnce a kytice k hlavní mohyle generální konzul RF v Brně Alexander Nikolajevič Budajev s doprovodem, představitelé Velvyslanectví RF v ČR, ministerstva RF pro organizaci vojenských memoriálních činností v zahraničí a řada dalších oficiálních hostí a rovněž občané. Kytici květů tam uložil i předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha.
Starosta Ořechova Tomáš Dudík (nezáv.) v projevu uvedl, že zdejší Čestné pohřebiště přichází nejen ve výroční dny, ale i na Svátek zesnulých (1. 11.) mnoho občanů, aby tu vyjádřili úctu sovětským vojákům zabitým v boji za českou a moravskou zem. „Pro naši obec je velká čest, že prsť z jejího Čestného pohřebiště bude uložena v Hlavním chrámu ozbrojených sil RF k symbolickému usmíření člověka s člověkem. Válečné události nebývají ke všem spravedlivé. Myslím si, že uložení hlíny z největších bojišť Evropy v Hlavním chrámu je dobrá a chvályhodná myšlenka. Bohužel i dnes přibývají ve světě takové masové hroby. Pochováni jsou v nich obvykle mladí lidé daleko od domova, od svých nejbližších, od své rodné obce nebo země.
Starosta Dudík poděkoval Jihomoravskému kraji a Generálnímu konzulátu RF v Brně za vydatnou pomoc při opravě tohoto pohřebiště, na kterém se po desítkách let podepsal vliv počasí, a jeho uvedení opět do důstojného stavu. Dělníci a řemeslníci zde odvedli kus poctivé práce. Na jaře příštího roku čekají pohřebiště už jen drobné, např. parkové úpravy.
Generální konzul A. N. Budajev připomenul, že druhá světová válka se osobně dotknula téměř každé rodiny v bývalém Sovětském svazu. „I můj otec bojoval jako osmnáctiletý u Stalingradů, prošel s frontou Ukrajinu a balkánské země a válka pro něj skončila ve Vídni. Měl štěstí – přežil a vrátil se domů a založil rodinu. Po patnácti letech se mu narodil syn – to jsem byl já,“ popsal rodinný příběh Budajev a zdůraznil: „Je nezbytné poděkovat všem, kdo pečlivě uchovávají památku sovětských vojáků, kteří padli na Moravě na jaře roku 1945 za osvobození celé Evropy.“
Účastníci shromáždění v Ořechově společně uctili památku zabitých rudoarmějců minutou ticha, státními hymnami Ruska i Česka a čestnou salvou krojovaných kozáků z klubu vojenské historie.
(vž)

Foto – Václav Žalud