Dcera Hrdiny Sovětského svazu Nikolajeva
položila poprvé kytici květů na otcův hrob

HODONÍN — Při příležitosti 
74. výročí osvobozeni Hodonína se konal v neděli (14. 4.) na hřbitově tohoto příhraničního města pietní akt odlišný od předchozích připomínkových shromáždění.
Letos se této akce zúčastnili pod vedením městského úřadu aktivisté klubů vojenské historie, zástupce Ministerstva obrany Ruské federace

Alexej Trjakin též atašé Generálního konzulátu RF v Brně Arťom Indyčenko. Atašé Indyčenko představil přítomným vzácné hosty — dceru Hrdiny Sovětského Svazu, vojenského letce, majora Ivana Stěpanoviče Nikolajeva, pohřbeného na hodonínském hřbitově, Larisu Ivanovnu Nikolajevovu ze Žitomírské oblasti s vnučkou Kristinkou.

Přes 70 let nevěděla rodina nic o osudu svého předka — válečného hrdiny. Před pár lety objevili členové Klubu Rudé Armády z Brna poblíž města Břeclav trosky rozbitého letounu a pod nimi tělo pilota. Zmínku o této události zveřejnil Jiří Novák ve své knize «Pomníky a hroby válečných letců Rudé armády na Jižní Moravě.» Badatelé vypátrali v archivech, o jaké letadlo jde a kdo je pilot. Pohřeb s poctami letce — Hrdiny Sovětského svazu majora Ivana Stěpanoviče Nikolajeva se konal 17. května 2017 v Hodoníně.
Sedmdesát čtyři let po této válečné události, položila kytici květů na jeho hrob poprvé jeho dcera a vnučka. Při několikadenním pobytu vzácných hostů na Hodonínsku je provázel a pečoval o ně spisovatel a historik Petr Gruber.
(vž)

Foto — Petr Gruber