Sobotní škola ruského jazyka a kultury v Brně nabízí výuku ruštiny všech úrovní pokročilosti dětem všech věkových skupin od 4 do 15 let.

Ty nejmenší se učí psát písmenka, rozvíjí slovní zásobu a tvůrčí myšlení, starší (dle úrovně znalosti jazyka) se zabývají také ruskou literaturou, tvůrčím psaním a procvičováním gramatických úskalí.

Zvláštní důraz je kladen na gramatické odlišnosti ruského a českého jazyka. Vedle běžného školního programu, který se zakládá na metodikách pro rodilé mluvčí a bi- či multilingvní děti, škola nabízí výuku ruského jazyka také dětem s převládající znalostí českého jazyka dle programu „Ruština jako cizí jazyk“.

Pořádáme také kurzy pro mládež a dospělé – dle Vašich individuálních požadavků.

Studentům a dospělým nabízíme skupinovou či individuální výuku.

Kontakt: ul.Křenová 67, e-mail: ljubov@email.cz, tel.: 737 687 559