Dne 19. ledna 2019 proběhla první Tvůrčí dílna (školitelem – architektka Světlana Polak) – přednáška byla na téma „Namaluj legendu“.

Žáci ruské jazykové školy a jejich rodiče se seznámili se stručnou historií Brna, se třemi brněnskými legendami. Už pro ně není tajemství, proč zvony na Petrovu zvoní ne v 12,00 hodin, ale v 11,00 hodin a proč se „brněnským drakem“ nazývá visící nad vchodem Staré radnice krokodýl.

Pro mladší účastníky byly připraveny tematické omalovánky. Nejvíc z toho, co je zaujalo při poslechu, pak děti pomocí barevných tužek a akvarelů zobrazili ve skutečných miniaturách na březové kůře.