V prosinci 2018 proběhla v Brně v Domě společenských organizací na Křenové vernisáž výstavy u příležitosti 100. výročí narození zasloužilého umělce doc. Michaela Romberga (1918 – 1982). Byl to československý výtvarník ruského původu, který ilustroval více než 200 knih a opakovaně byl oceněn v celostátní soutěži o Nejkrásnější knihu roku. Byl též vynikající divadelní, televizní a filmový scénograf, oblíbený a uznávaný pedagog pražské DAMU a bratislavské VŠMU. Zájem o jeho dílo se po jisté odmlce obnovil po roce 2007. Od té doby se uskutečnilo třicet výstav jeho knižních ilustrací, kostýmních návrhů a kreseb, z toho tři v Moskvě a jedna ve Washingtonu.

Výstavu pořádaly Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě v čele s agilní básnířkou Ljubov Vondrouškovou, Česká asociace rusistů a Česko-ruská společnost. Vernisáže, která se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR zúčastnil se mj. generální konzul RF v Brně Alexander Budajev a řada hostů z různých koutů Moravy i Slovenska. Exponáty výstavy, mezi nimiž se objevily např. knižní ilustrace, návrhy divadelních kostýmů, grafiky, akvarely aj., prohlíželi si účastníci s velkým zájmem.

Součástí vernisáže byla i hudební prezentace zpěvníku Písně Československa vydaného u příležitosti 100. výročí ČSR. Zpěvník sestavil Mgr. Jiří Klapka, předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti. Jako výtvarný doprovod k písničkám vybral z archivu Lidového nakladatelství právě obrázky Michaela Romberga.

Hudba a písně proslavily naši malou zemi v celém světě. Hudebníci a učitelé rozšířili české, moravské i slovenské písničky do všech světových stran. Nejvíce jich je přeloženo a stále žije v Rusku. Od hymnu Hospodine, pomiluj ny z 10. století až po Nohavicův Petěrburg. V Rusku již od dob Petra Velikého postupně působily desetisíce našich muzikantů, dirigenti operních divadel, vojenští kapelníci, koncertní mistři, skladatelé, sbormistři, pěvci a učitelé hudby.

Jiří Klapka (který také celým večerem provázel) spolu se svým synem Janem pak zazpíval s doprovodem kytary ve více jazycích s velkým úspěchem několik známých českých písní. I tu Klapka opět potvrdil své renomé zdatného hudebníka a vtipného moderátora.

Výstava z Brna putuje do Valtic, Břeclavi a Velkých Pavlovic.

Je záslužné, že si znovu připomínáme umění Michaela Romberga i ohlasy našich národních písní ve světě.

Jarmila Krystýnková