BRNO – Křest rozšířené verze knihy nejstaršího veterána korejské války dvaadevadesátiletého doc. ing. Antonína Malacha, CSc., s názvem Co vyřeší válka? se konal v neděli na Moravském náměstí v Brně u Památníku vítězství se sochou rudoarmějce v pozici Zastavte palbu! od národního umělce Vincence Makovského. V parku náměstí měly kluby vojenské historie svá dobová polní ležení. Kytici květů položili k pomníku mj. i členové ruského motocyklového klubu Noční vlci. Řada z mnoha set přihlížejících občanů pak zatloukla do trávníků před památníkem tisíc dřevěných křížků s vlčím mákem, popř. s osobním přáním ve prospěch trvalého míru.
S Komunitním centrem, Československým legionářem Brno vydal Malach knihu Co vyřeší válka? Věnuje ji 65. výročí působení československé delegace v Dozorčí komisi neutrálních států OSN pro kontrolu příměří v Koreji. A. Malach z Rosic u Brna, nejstarší člen Komunitního centra pro válečné veterány v Brně, byl člen československé delegace dozorčí komise OSN pro kontrolupříměří v Koreji. Proti loňskému 1. vydání je nyní jeho kniha rozšířená o doklad aktuálního, překotného vývoje na Korejském poloostrově a dění mezi válečnými veterány. Vše doplňují kresby ze života korejského lidu aj. 
Malachova publikace pojednává o misi v Koreji krátce po konci tamní zničující války, která vznikla pět let po 2. světové válce. Výsledek působení pozemních, leteckých i námořních sil bylo úplné zpustošení Koreje. Po třech letech bojů se podařilo dohodnout příměří. Organizace spojených národů tam vyslala kontrolní komisi složenou ze zástupců Švédska, Švýcarska, Československa a Polska. Malach byl pobočník vedoucího čs. delegace. Komise byla umístěna v tzv. pagodě míru na demarkační linii, ležící na pověstné 38. rovnoběžce. Autor se zamýšlí nad důsledky válek a hledá způsoby jejich zabránění.
Mise měla zpočátku na tři stovky osob. „Protože Korea byla zpustošená, museli jsme si přivézt stany, potraviny, polní kuchyně, dopravní prostředky i pohonné hmoty k jejich provozu. Taky náhradní díly k jejich opravám. Podmínky byly náročné z bezpečnostního i zdravotního hlediska. Směřovali jsme do zničené země, kde byla o vše nouze. Odjel jsem tam z domu ze školního bytu, kde zůstala žena se dvěma malými dětmi, které se právě naučily chodit. Dnes jsou již v důchodu. Od korejské války uplynul lidský věk, ale mír tam dosud nenastal. Naopak tam stoupá napětí a roste hrozba vypuknutí války nové,“ zavzpomínal.
„Pokládám si otázky např. jak je to možné, že v tak vyspělé, technicky moderní společnosti, která uznává lidská práva, nedokážeme vyřešit závažné problémy, které přinesly obrovské lidské, materiální i morální ztráty. Domnívám se, že cesta k nápravě může vést výchovou lidí k porozumění a přátelství. Lidi v politice i v běžném životě se mnohdy úporně hádají a neumějí najít společnou cestu a snášenlivost jeden vůči druhému,“ uvedl Malach. Připojil konkrétní příběh: „Komunitní centrum pro válečné veterány s Univerzitou obrany pořádalo mezinárodní konferenci válečných veteránů z celého světa.  Byl tam také zástupce jižní Koreje a já jsem tehdy obhajoval spíše zájmy KLDR. Na konferenci jsem tlumočil stanovisko, ke kterému jsme spolu dospěli: Kdyby se velmoci do tohoto konfliktu nevměšovaly, na korejském poloostrově by už dávno vládl mír! Přál bych si, abychom si z tohoto setkání místo hádek, udělování sankcí a vyvolávání sporů odnesli vůli k prosazování přátelství a porozumění či alespoň toleranci mezi lidmi i mezi národy!“
Hold Válečným veteránům vzdali včera účastníci Dne válečných veteránů pietou na Ústředním hřbitově v Brně. Benefiční koncert pro válečné veterány a jejich rodiny se konal v brněnském Sono centru.

Václav Žalud