Nekomerční Škola ruského jazyka a kultury na Křenové, 67 nabízí všem zájemcům svůj zvláštně upravený výukový letní program:

klasické školní hodiny s výukou gramatiky, rozvíjením běžné slovní zásoby a mluveného projevu ve školních lavicích jsme obohatili
o výuku na přírodě, seznámeni se s florou, faunou Jižní Moravy a Ruska, také o připravené na základě partnerské spolupráce s moskevským Institutem Puškina hodiny ruštiny se sportovní (především aktuální fotbalovou) tematikou.

Samozřejmě, naši pozornosti neušlo ani významné historické výročí 100 let od založení Republiky – vznik samostatného Československa.
Během horkých letních dnů můžete se těšit i na další zajímavé školní aktivity!

Bližší informace najdete na webových stránkách školy http://rkosm.cz/cs/tag/skola-aktuality/

cena výuky http://rkosm.cz/cena/