12. mezinárodní konference

Hodnoty v literatuře a umění IV

29.–30. srpna 2018, Brno, Česká republika

 

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Česká asociace slavistů, spo­leč­nost Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropské slavistické centrum a Slavistická společnost Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konferenci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v literatuře a dalších druzích umění.

 

Základní témata konference

Zachycení/odraz hodnot a jejich osvětlování v umělecké literatuře a v literární kritice

 

Speciální tematické/diskusní panely a kulaté stoly:

  • Hodnotový aspekt zobrazení občanské války v Rusku (1918–1922)
  • M. Garšin (1855–1888) a zobrazení hodnot v jeho díle
  • S. Turgeněv (1818–1883) a zobrazení hodnot v jeho díle
  • Hodnotové směřování ruské literární kritiky v 19. století

 

Konferenční jazyky všechny slovanské a světové jazyky
Délka vystoupení 10–15 minut
Konferenční poplatek 1200 Kč / 50 euro při osobní účasti na konferenci, 1000 Kč / 40 euro v případě otištění stati bez účasti na konferenci
Ubytování a strava platí každý účastník sám

Přihlášku k účasti na konferenci s uvedením tématu Vašeho vystoupení a resumé v českém, ruském nebo anglickém jazyce o délce max. 200 znaků je třeba poslat e-mailem jako přílohu (formát: .doc, .rtf)  na e-mailovou adresu prof. J. Dohnala do 30. dubna 2018 (přihláška – viz níže).

 

Stati o rozsahu do 18 000 znaků včetně mezer budou uveřejněny v samostatných svazcích/ monografiích. Stati (texty vystoupení na konferenci) se budou přijímat pouze do 1. listopadu 2018.

Veškeré další informace Vám organizátoři poskytnou v červnu–červenci 2018 na Vaši e-mailo­vou adresu.

 

Přihláška ke stažení zde.

 

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

vedoucí Ústavu slavistiky FF MU

 

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

vedoucí organizačního výboru konference

Info – http://slavistika.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/hodnoty-v-literature-a-umeni-iv