foto Annie Žak

BRNO — Ve 24 zemích světa ověřil mezinárodní jednotný diktát textu znalosti dětí z výuky ruštiny. Letošní text diktátu, tentokrát o dobrodružství s nálezem vejce dinosaura, vytvořila autorka dětských pohádek Tatjana Rik.

V ČR se psal v sobotu tento «Totalnyj diktant» na dvou místech v Brně a na jednom místě v Praze. Osmnáct žáků Sobotní školy ruského jazyka a kultury při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě a z brněnského Ekogymnázia v Labské ul. 27 pozdravila atašé Generálního konzulátu Ruska v Brně Karina Sultanova. Účastníci psali diktát v ruštině o nalezeném vejci dinosaura při těžbě písku a poté se potýkali s gramatickým zadáním, konkrétně větným rozborem (měli určit podmět, přísudek, podstatné jméno životné a neživotné aj.).

Účastníci diktátu v Brně ochutnali dort, popili čaj ze samovaru, zpívali ruské lidové písničky a tancovali za klavírního doprovodu  Natalije Andrejevové, ruské učitelky hudby z Mikulova. Zástupkyně Generálního konzulátu RF předala ocenění účastníkům akcí kulturního festivalu Ruské jaro na Moravě. Rovněž předala diplomy od samarské oblastní organizace Ruského svazu spisovatelů českým vítězům mezinárodního literárně tvůrčího konkurzu s názvem Můj červený kvíteček. Např. za 2. místo v kategorii Zahraniční poezie dostal diplom spisovatelů ze Samary za své verše Růže ruský básník a právník Vladimir Andrejev, žijící v Mikulově.

Václav Žalud