BRNO – 73. výročí Dne vítězství nad německým fašismem si připomenuli v úterý občané ve městech a obcích Jihomoravského kraje pietními akty u pomníků a hrobů padlých hrdinů. Účastnili se jich mj. komunisté a jejich příznivci i členové pestré palety vlasteneckých organizací.

Na bývalém popravišti více než 1350 českých vlastenců ve dvoře vysokoškolských studentských Kounicových kolejí v Brně, včetně místa smrti posledního moravského zemského prezidenta Jaroslava Mezníka, se poklonili jejich odkazu členové Parlamentu ČR, patrioti ze společenských organizací a politických stran i zátupci Generálního konzulátu Ruska v Brně. Připomněli si, že na střílení nebo věšení čs. vlastenců v Kounicových kolejích chodili zfanatizovaní Němci po zaplacení vstupného jako na divadelní představení. Jen v Brně byly věznice a mučírny gestapa v ulicích Mozartova, Cejl, Pod kaštany, v kasematech na hradě Špilberku v Sušilových i Kounicových studentských kolejích s popravištěm odpůrců nacismu. Gestapo sídlilo též v budově Právnické fakulty, vedle které fašisté už nestačili postavit novou věznici se stovkami cel – samotek. Měli do nich přijít Češi všech společenských vrstev bez rozdílu s cílem zlikvidovat v „této podřadné verbeži“ přednostně českou inteligenci. Brněnský primátor Petr Vokřál v projevu vyzval přítomné, aby i dnes netolerovali jakýkoliv druh nebo náznak nesvobody.

Na Moravském náměstí v Brně u Památníku vítězství s rudoarmějcem v pozici Zastavte palbu! od národního umělce Vincence Makovského vzdali Brňané  hold zabitým více než 3650 sovětským a 1500 rumunským osvoboditelům moravské metropole, jejichž ostatky spočívají na Čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Z podnětu Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě a Klubu vojenské historie – klubu Rudé armády prošel také letos na Moravském náměstí tzv. Nesmrtelný pluk. Jeho účastníci nesli v rukou zarámované fotografie svých předků, kteří ztratili své životy na frontách nebo v zázemí kdekoliv na světě v boji proti hitlerovskému či jinému fašistickému režimu. Generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Nikolajevič Budajev jako účastník hnutí Nesmrtelný pluk, podobně jako i další přítomní, držel nad  hlavou fotografii svého otce. Vyprávěl posluchačům příběh svého tatínka, který se zbraní v ruce prošel s frontou ze Stalingradu, jižní Ukrajinou, Rumunskem a Maďarskem do Vídně. Měl to štěstí, že tam pro něj válka v Evropě skončila, vrátil se domů a založil rodinu.

Na dohled od Památníku vítězství stál do srpna 1945 v parku na Moravském náměstí Německý dům, při přechodu fronty rozstřílený, který se zapsal do novodobých dějin jako centrum praktické aplikace nacistické ideologie! Na rozdíl od vlasteneckých organizací koaliční představitelé brněnské radnice vytrvale připomínají německou část dějin Brna žákům a studentům škol ve společných akcích s představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu. Někteří lidé v rámci svobody zpochybňují historii, zpochybňují průběh 2. světové války, snaží se udělat z agresora oběť a málem oslavovat ty, kteří válku rozpoutali.
Dvě hodiny po této vzpomínkové akci města Brna ke Dni vítězství uskutečnili zvlášť svůj pietní akt u Památníku vítězství na Moravském náměstí představitelé Jihomoravského kraje. Slavnostní atmosféru u tam  vytvářela Posádková hudba z Olomouce, krojované kolektivy Klubu Rudé armády, včetně donských kozáků, kteří na počest padlých hrdinů vypálili čestné salvy. Věnce a kytice tam pietně položili i zástupci ambasád, hosté ze Slovenska i odjinud.

Václav Žalud

foto Annie Žak