Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abych Vás jménem pořádajících organizací pozval na Přátelské setkání s veterány 2. světové války, čsla, studené války a ačr u příležitosti významných výročí České republiky v roce 2018.

Setkání se koná 10. května 2018 od 15.oo hodin v prostorách RSVK Na Zátorce 16, Praha 6

Prezident Klubu Rusko Ing. Zdeněk Zbytek