Výstava obrazů ruské malířky Olgy Plchové 26.3.18 – 22.4.18.

Olga Plchová se narodila v Leningradě (Sankt-Peterburg),  ale větší část svého života strávila v západní Sibiři ve městě Kemerovo, kde absolvovala střední školu. Po skončení Saratovské umělecké školy pracovala jako návrhářka a pak scénografka v činoherním divadle. V roce 1981 se přestěhovala za svým manželem do Brna, do Československa. Určitou  dobu byla návrhářkou v reklamě, ale zkusila i jiné profese, vzdálené jejímu původnímu vzdělání. Do 11. března 2011 byla správcem Klubu zastupitelů města Brna. Nikdy však výtvarné umění nezradila: stále se věnuje grafice, kolážím, maluje olejovými barvami a zabývá se řezbářstvím. Snaží se do svých prací vnést pro ni tak charakteristický humor. Typickým rysem jejího přístupu je každého potěšit a snaha nikoho neurazit. Podstata jejích artefaktů je především v emocionální síle. Olga čerpá svou inspiraci v přírodě; vytváří díla, v nichž věrně zobrazuje floru i faunu. Práce této ruské umělkyně byly častokrát prezentovány na výstavách v Brně a Praze. Pozoruhodné jsou rovněž její ilustrace básnických sbírek českých autorů Jana Skácela a Jindry Lirové, přeložených do ruštiny, a také ilustrace veršů ruské básnířky a překladatelky Ljubov Vondrouškové.

Olga Plchová  jako zástupkyně předsedy  Ruského  kulturně osvětového sdružení na Moravě od prvních dnů založení organizace úspěšně zvládá  tuto funkci. V roce 2013 Českomoravský slovanský svaz vyznamenal  aktivistku slovanského hnuti medaile Josefa Dobrovského.

 

foto Annie Žak