Foto — Václav Žalud

OŘECHOV — Den ruského jazyka měli žáci třídy Základní školy a Mateřské školy v Ořechově na Brněnsku s výukou tohoto slovanského jazyka.

Ve škole mají rovněž výuku němčiny. Němci pozvali půlku třídy, která se učí německy, do SRN. Rusové přijeli mezi žáky, kteří se snaží druhý rok ovládnout ruštinu a ruské reálie, na návštěvu osobně.

Zavítali mezi ně i noví mladí diplomaté — atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Karina Sultanova a Arťom Indyčenko. Sultanova zdůraznila, že umění ovládat cizí jazyk je klíč k proniknutí do nepřeberné pokladnice kultury a životního způsobu lidí jiného národa, k tomu navíc příbuzného slovanského. Ruská básnířka a předsedkyně Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě Ljubov Vondroušková, oděná v lidovém kroji — sarafánu,  přiblížila mladým činnost zájmového sdružení Rusů žijících na Moravě, které je spojuje s jejich starou vlastí. Spolek účinkuje na festivalech národnostních menšin jako jedna z dvanácti diaspor s kulturně — vzdělávací a osvětovou činností své země na jihu Moravy. Mladé posluchače vyzvala Vondroušková k soutěži v literární tvořivosti Puškinův památník v roce 2016.

Videoprojekce Michala Ciganova v multikulturní třídě ořechovické školy se týkala představení ruských reálii českým klukům a děvčatům se zájmem o výuku ruštiny. Se zájmem sledovali doklady z dějin i současného života lidí v ruských oblastech v Evropě až po Dálný východ. V ruském národním kroji oděná Ludmila Kalvodová komentovala film ze setkání mladých ruských krajanů ze světa v Sankt-Peterburku. Také jaké jsou a proč jsou v Rusku svátky či zvyklosti a rovněž jaké pořádá národnostní spolek na Moravě výstavy, přehlídky, pěvecké i literární soutěže věnované např. A. S. Puškinovi, který má podobný kredit jako český národní osvícenec, vědec a slovanský buditel F. L. Čelakovský.
Při návštěvě ruských hostí poutaly ořechovské žáky ukázky vzácných ruských knih, které mohli prolistovat jen v bílých rukavičkách. Taky známého ruského dřevěného malovaného nádobí s názvem Chochloma (podle názvu vesnice ve které se zhotovuje) a do sebe skladaných dřevěných panenek různé velikosti. Velký zájem byl o ochutnávky pravých ruských pirožků a čaje z malovaného samovaru. Zatímco žáci si odnesli z besedy sladké překvapení, jejich učitelka Hana Smejkalová trochu ruských knih pro další vzdělávání mladých.

Václav Žalud