ARS POETICA – Puškinův památník 

v Jihomoravském kraje

 

54.ročník regionálního kola soutěžní přehlídky 

ARS POETICA – Puškinův památník, proběhne 

v sobotu 4. dubna 2020 v prostorách Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Přihlášky posílejte do 20. března 2020

na adresu paní Heleny Rytířové: rytirova@ped.muni.cz

kopii přihlášky – na adresu: ruscentrbrno@gmail.com.

 

Informace k festivalu:

Informace k festivalu: 

PŘIHLÁŠKA