PŘIHLÁŠKA

 

do regionálního kola ARS POETICA – Puškinův památník, dne 4. 4. 2020 v Brně

Místo konání: aula Pedagogické fakulty MU, Poříčí 9.

 

 

Název a sídlo školy :   …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Tel.,fax, e-mail :          …………………………………………………………………………..

 

 

Do regionálního kola přihlašujeme v oblasti:

 

  1. A) Slovního projevu v kategorii : ……………………………………………………………

Jméno (-a) / počet soutěžících:        ……………………………………………………………

 

  1. B) Hudebního projevu v kategorii: ……………………………………………………………

Jméno (-a) / počet soutěžících:        ……………………………………………………………

 

  1. C) Slovního i hudebního projevu (absolventi VŠ) v kategorii : ………………………………

………………………………………………………………………………………………

Jméno (-a) / počet soutěžících:         ……………………………………………………………

 

 

 

Jméno autora :         ……………………………………………………………………………..

Název díla :             ……………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení soutěžícího/soutěžících:   ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

 

(V případě potřeby rozepište podle počtu soutěžících a podle počtu představovaných děl)

 

 

Jména a příjmení, adresa, e-mail doprovodu soutěžícího:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

 

Odešlete, prosím, do 20. března 2020 na kontaktní adresu:

rytirova@ped.muni.cz

 

Na adresu ruscentrbrno@gmail.com odešlete, prosím, kopii přihlášky.