Nasycený, jasný, nezapomenutelný, dynamický, barevný – takto lze popsat mezinárodní literární festival II. „Centrum Evropy“.

Festival se konal od 1. do 3. září v Polotsku v rámci oslav polotských 1156. narozenin. Po dobu několika měsíců obdržel organizační výbor práce soutěžících v šesti kategoriích: poezie, povídky, hudba, překlad, v jazyce Y. Kupaly a Y. Kolase, Polotska – kolébky běloruské státnosti. Po práci autoritativní poroty byli určeni nejtalentovanější soutěžící, kteří získali právo účastnit se závěrečných soutěží na festivalu v Polotsku. V korešpondenční online soutěži se zúčastnilo 215 soutěžících z 12 zemí: Bělorusko, Rusko, Bulharsko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Gruzie, Izrael, Česká republika, Kazachstán, Austrálie, Rakousko a Velká Británie.

Slavnostního zahájení festivalu, který se konal v Kulturním středisku Polotsk, se zúčastnili soutěžící, členové poroty a čestní hosté zastupující devět zemí: Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Litva, Rakousko, Dánsko, Izrael, Spojené státy americké. Účastníky festivalu, porotu a čestné hosty srdečně přivítal místopředseda výkonného výboru okresu Polotsk P.M. Petkevich, který přál všem úspěšnou práci na polotské zemi a předseda krajské pobočky spisovatelské unie Běloruska Vitebsk, čestný předseda poroty festivalu T. I. Krasnova-Gusachenko. literární festivaly v navazování přátelských kontaktů mezi různými zeměmi, zejména mezi spisovateli. Všichni členové poroty a vážení hosté vyjádřili obdiv k práci soutěžících.

Pro účastníky festivalu byl uspořádán bohatý kulturní program. Workshopy, kreativní konference „Malá vlast v dílech moderních spisovatelů“, kulatý stůl „Spisovatelské dílo – profese nebo hobby?“, Prohlídka města, Výlet do kláštera Spaso-Evfrosinievsky. Dva kreativní týmy pracovaly a hovořily na Polotské koleji Vitebské státní univerzity. P. M. Masherová a v Polotsku kombinují pekárenské výrobky. A samozřejmě literární večery všech členů poroty a čestných hostů, kteří se stali tradičními: T.I. Krasnova-Gusachenko, Naum Galperovič (Bělorusko), Victor a Olga Klykov (Rakousko), Natalia Varenik (Ukrajina), Bronislava Volkova (USA) ), Nina Heide (Dánsko), Bakhyt Rustemova (Kazachstán), Yuri Kobrin (Litva).

Vrcholem festivalu bylo vystoupení ruského lidového umělce Viktora Nikitina, který zastupoval dílo Sergeje Yesenina, a literární a divadelní soutěže „Básník-umělec“, v níž Larisa Ratich z Petrohradu vyhrála lavinové vítězství mezi 17 účastníky.
V letošním roce se organizační výbor festivalu rozhodl překročit klasickou organizaci soutěže o cenu diváckých sympatií a zveřejnit dvě nominace na otevřené prostranství, aby si poetická kreativita účastníků také užila obyvatele a hosté města, kteří oslavili 1156. výročí. Na místě poblíž pamětního znamení „Polotsk – geografický střed Evropy“ se za přítomnosti velkého počtu diváků konala otevřená poetická tribuna, fungovala výstava knih a veletrh.

Důležitou událostí v rámci festivalu bylo slavnostní udělování výroční literární ceny pojmenované po Alešovi Savitském. Vítězem ceny byl slavný běloruský básník Naum Halperovich. Slavnostní předání cen se konalo v knihovně č. 9 pojmenované po Alešovi Savitském.

Ukončení festivalu bylo slavnostní a velkolepé. Zvukům slavnostní hudby byly vítězům uděleny diplomy a ceny: za cenu sympatie publika, vítěze internetové soutěže a jevištní literární soutěže „Básní umělec“. Čestné dopisy byly uděleny těm, kteří významně přispěli k posílení mezinárodních tvůrčích vztahů a aktivní práci při organizaci festivalu.

Starověká Polotská země se opět stala centrem literárního, kulturního a turistického života země.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR