Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě, z.s. — Centrum partnerské sítě „Institut Puškina“

 

PŘIHLÁŠKA

na kurz ruského jazyka

 

ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA a KULTURY

 

školní rok 2020 — 21

Jméno zájemce: …………………………………………………………………………………………………………..

bydliště, adresa: ……………………………………………………………………………………………………………..

datum narození: ………………………………………………………………………………………………………….

třída české školy: ……………………………………….. /neuvádí pracující

kontakt: telefon …………………………. , e-mail:……………………………

kurz

Podmínky placení:

bezhotovostní platbou převodem na bankovní účet FIO banka: č.ú. 2100606826/2010 anebo hotovostní platbou v kanceláři RKOSM, z.s. ul. Křenová 67 ve 3. patře.

Cena hodinové lekce ve skupině (dítě, student) – 100 Kč; (pracující dospělé) – 130 Kč; individuální výuka – 250 Kč.

Možnost využití rodinné slevy: v případě, že se jedná o rodinné příslušníky v rámci jedné rodiny: platba dle dohody.

 

Poznámka:

Výuka probíhá každou sobotu (anebo po domluvě s učitelem hodinu ruského jazyka lze přizpůsobit požadavkům uchazeče o výuku) na ul. Křenové 67 (dle příslušného kalendáře 4-5 krát za měsíc) a se řídí příslušným a povinným Školním řádem. Výuka neprobíhá v době státem uznaných svátků. 

Trvání jedné lekce (školní výukové hodiny) je stanovená na 60 min. Účebny  se nachazi ve  3. patře. Během oficiálních školních letních prázdnin cena výuky se řídí zvláštním letním ceníkem. – stanoveným RKOSM, z.s.

 

V Brně dne …….. září.2020     Podpis uchazeče / zákonného zástupce/…………………………….

Datum, podpis a razítko statutárního zástupce RKOSM, z.s.  „……………“…….…………………..