Tradiční debatu pod moderací Karolíny Antlové hostilo tentokrát Muzeum romské kultury. O své životní osudy se podělili Jana Horváthová, Hasan Zahirović a Aikaterini Franc Sgourdeou s doplněním jejího syna Aristida France.

Aikaterini Franc Sgourdeou – narodila se na řeckém ostrově Samos. Její dětství tragicky poznamenala válka. Vystudovala archeologii a historii, V roce 1961 získala doktorandské stipendium na pařížské Sorbonně. Na setkání stipendistů se seznámila se svým budoucím manželem Zdeňkem Francem z Brna. Aikaterini pracovala na vykopávkách v Mikulčicích, na sklonku 80. let vytvořila na Masarykově univerzitě obor novořečtiny, podílela se na propagaci nejen řeckého jazyka, ale také folkloru a kultury. V roce 2000 stála u zrodu Lycea Řekyň v České republice.

Jana Horváthová – historička, muzeoložka a ředitelka unikátního Muzea romské kultury v Brně. Pochází z vysokoškolsky vzdělané romské rodiny. Jejím tatínkem je český romský aktivista a také bývalý český politik Karel Holomek, syn prvního vysokoškolsky vzdělaného Roma v historii naší země Tomáše Holomka.

Hasan Zahirović – narodil se v Bosně a Hercegovině, nedaleko chorvatských hranic, z rodné země odešel kvůli válečným konfliktům už jako středoškolák. V Česku žije více než třináct let a pohybuje se především v divadelním oboru jako dramaturg, herec a teatrolog. Současně vede obor kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě a vedle toho se intenzivně věnuje bádání díla Karla Čapka.

Moderace: Karolína Antlová