To je velice smutna správa

 

Paní  Jarmilka mnoha let byla aktivistkou našeho spolku, členem výboru

a tiskovou mluvčí. Bude mne moc scházet»

Já jsem mohla k něj se obrátit aj uprostřed noci s prosbou o korekturu textu.

vždy  byla ochotna pomoc. Její práce nebylo vidět, ale cena její práce k nezaplacení

Budu s úctou a láskou vzpomínat dobrou kamarádku…

 

jsem zarmoucená,

Ljubov Vondroušková