Včera přečetla na Facebooku smutečně sdělení Michala Zavodskeho — syna paní Krystýnkové Jarmily že se ona opustila tento svět…

 

Světla paměť ať zůstane v našich srdcích.
Byla po mnoho léta aktivistka ruského spolku! Hodně svého času obětavě věnovala korektuře textů knih, ktery vydal nás spolek, a dalších dokumentů,

 

řadu let předsedala v porotě regionálního kola festivalu ARS POETICA Puškinův památník, překladala ruský texty na český jazyk, redaktirovala moje české texty… letos v listopadu měla by jubileum: 80 let…

 

Těžko se hlídá slova, když duše zarmucena… a Jarmila už nedá nápovědu,

 

Bude mně chybět!