Ve středu 14. června od 18.00 proběhne v Vile Löw-Beer v Brně slavnostní zahájení letošního 10. ročníku projektu Kulturní dědictví UNESCO 2023 v Jihomoravském kraji. Největší část programu projektu proběhne již tradičně v Brně, ale i v Hodoníně, Znojmě, Mikulově a v dalších městech kraje. Letošní ročník nabídne atraktivní prezentaci kulturního dědictví čtyř zemí – Brazílie, Íránu, Německa a Srbska. Významný je i letošní bonus – výstava Opomenutých česko-německo-židovských osobností, která je v současné době až do konce července 2023 umístěna v Jeruzalémské synagoze v Praze a v Brně se představí v rámci tradičního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST 2023.

Srbské zahájení s koncertem a ochutnávkou slivovice
Součástí slavnostního zahájení bude vernisáž dvou výstav – Kulturní dědictví UNESCO Srbska (celkem 29 položek světového seznamu UNESCO) a Česko-srbská stopa (více jak 50 osobností i institucí historie vzájemné spolupráce i národních kořenů). Na výstavě se významně podílel i  profesor Václav Štěpánek z Ústavu slavistiky FF MUNI Brno, ale i zástupci srbské menšiny v ČR a české i slovenské menšiny v Srbsku. Na programu bude komentovaná prohlídka obou výstav, ale i „srbský“ koncert skupiny AMENCO houslisty Vojty Lavičky, ochutnávka s rovnání moravské a srbské slivovice (m.j. zapsané na seznam UNESCO) a projekce ukázek z legendárního filmu Černá kočka, bílý kocour (1998). Akce je zdarma díky  finanční podpoře Města Brna, JMK a v dlouhodobé spolupráci s Vilou Löw-Beer.

Írán v července, Brazílie v srpnu a v září Německo
Program v Brně poběží kontinuálně až do poloviny října a nabídne nejenom výstavy dalších zemí, ale i doprovodné akce – např. koncert skupiny Shahaba Tolouie (neděle 23. července od 18.00), zahájení brazilské výstavy v rámci tradičního festivalu Brazil Festu i sérii přednášek ve spolupráci s dalším festivalem ŠTETL FEST.  Podrobnosti o dalších programech v Brně sdělíme v rámci slavnostního zahájení.

Více informací i podrobnější program najdete již teď na www.cultural-heritage.cz

Těšíme se na návštěvu, podporu i propagaci