Rusové, Ukrajinci a krajané další národnosti bývalého SSSR oslavili v úterý v Brně společný svátek Den vítězství — 9. května 1945. Na Čestné pohřebiště asi 3600 sovětských vojáků na Ústředním hřbitově v Brně položili pietně kytice k pylonu se sochou rudoarmějce také čeští občané, aby uctili památku osvoboditelů od fašismu ve 2. světové válce na území Jihomoravského kraje. Vzpomínkové shromáždění uspořádal Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM).
Viktor Jevsejenko (člen RKOSM) v hlavním proslovu připomněl, že už dva roky se tento pietní akt koná bez účasti představitelů Generálního konzulátu RF v Brně, který je postaven diplomatickým rozhodnutím mimo provoz. Před krajany a ostatními občany bývalého Sovětského svazu poděkoval Jevsejenko příslušníkům 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského za osvobození jihu Moravy v dubnu 1945 od fašistů. Jeho vojáci věděli, že se blíží konec války, chtěli se vrátit domů do vlasti, k rodinám. Avšak 13 000 jich fašisté na jižní Moravě zabili, navěky odpočívají v moravské půdě. Američané tehdy osvobodili západní Čechy, přitom přišly o život dvě stovky příslušníků US Army. Češi měli tehdy životní úroveň srovnatelnou Němci. Fašisté se jich chtěli v prostoru Protektorátu zbavit. V konečném řešení počítali, že třetinu říši oddaných Čechů poněmčí, druhou třetinu nepřízpůsobivých Čechů vyvezou po válce za Ural a zbytek odbojných Čechů postaví ke zdi a zlikvidují je. Vítězství Sovětské armády jim v tom zabránilo. Někteří historici tento fakt módně překrucují podle okamžité potřeby příznivců z rozhodnutí spojeneckých mocností odsunutých sudetských Němců. Avšak sláva patří sovětským hrdinům, kteří přinesli Evropě mír — uvedl Jevsejenko.
S vlastní autorskou tvorbou vystoupily před pietní shromáždění tři básnířky — česká Marie Veselá, ukrajinská  Elena Vilčinská a ruská Ljubov Vondroušková. Účastníci pak vzdali hold padlým a zesnulým v období Velké vlastenecké války držením minuty ticha. Na závěr vyslechli ruskou a českou státní hymnu.
(vž)

 

FOTO — Václav ŽALUD