17 let RKOSM 1

Milí přátelé!

Aktivisté spolku a příznivce

RKOSM!

  1. března nás spolek

se dosáhne významné daty —

17 let!

Narozeniny oslavíme

v dubnu anebo v květnu. (Musíme si domluvit…)

Ale dnes

17 let RKOSM 2

jménem Výboru gratuluji a přeji Vám všem zdraví, štěstí, tvůrčích nápadů do dalších let!

S úctou,

Ljubov Vondroušková