Tradiční novoroční besídku pro děti — Jolku čili Jedličku — uspořádal v sobotu pro své členy a příznivce dle pravoslavného kalendáře Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM). Pravoslavný a řeckokatolický ritus dodržuje juliánský kalendář, podle kterého připadá Nový rok na 14. ledna.
V ruském prostředí je Jolka novoroční stromek a dětská slavnost u něj. Po zákazu Vánoc v r. 1918 zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů slaví místo nich Nový rok s Jolkou a dárky od Dědy Mráze. Ten se s pytlem a holí Mrazilkou usmívá z mnoha luxusních obchodů do zasněžených ulic ruských měst.
Rituálem pravoslavných Vánoc v Brně provázeli děti i dospělé Děda Mráz se Sněhurkou (sehráli je novomanželé Sedláčkovi), škodolibá čarodějnice baba Jaga (Olga Plchová) a další pohádkové bytosti. Děti s nimi tančily okolo jedličky s uplatněním tradičních vánočních a novoročních říkadel. České koledy zahrála na klávesy a zazpívala s celou svojí rodinou operní pěvkyně Táňa Soto Janošová. Kostýmy a dekorace připravily předsedkyně RKOSM, ruská básníka a novinářka Ljubov Vondroušková, ruská výtvarnice Olga Plchová a další aktivisté ruského národnostního spolku. Pohádkové postavy zavedly účastníky novoroční slavnosti do své zimní zábavy a kluky i děvčata obdarovaly balíčky se sladkostmi.
Novoroční besídku dětí z Moravy s rodovými kořeny v následnických státech bývalého SSSR podpořily ruské instituce. Účastníci slavnosti vyslechli doručené pozdravy bývalých představitelů Generálního kunzulátu Ruské federace v Brně. Také soutěžili ve vědomostním kvízu, který se podobal českému televiznímu pořadu Nikdo není dokonalý. Zájemci si prohlédli prodejní galerii obrazů a jiných uměleckých prací od ruských výtvarnic. Na závěr všichni zasedli ke stolům a ochutnali české i ruské kulinářské speciality, kterými se pochlubili jejich tvůrci ze své domácí výroby.
(vž)

 

FOTO — Václav ŽALUD