V Brně se odehraje již 15. ročník multikulturního festivalu Babylonfest. Festival má seznámit tuzemské publikum s multikulturní historií i současností Brna, především s kulturou a tradicí brněnských národnostních a etnických menšin. «Brno má bohatou multikulturní historii, a přestože bylo v důsledku druhé světové války etnicky ‘vyčištěno’, dnes už zde opět potkáte vedle zahraničních studentů či turistů i cizince, kteří se tu zabydleli natrvalo a stávají se našinci,» uvádějí na stránkách festivalu jeho organizátoři a doplňují, že festival «seznamuje českou většinu s brněnskými sousedy původem z celého světa. Zároveň představuje výjimečnou příležitost k jejich setkávání, prezentaci zvyků či tradic a usnadňuje jim i hlubší začlenění do společnosti. Místním oproti tomu skýtá možnost rozšířit si obzory a nechat se obohatit cizími kulturami, aniž by museli cestovat za hranice republiky. Akce proto není ‘pouhá zábava’, ale má značný společenský a lidský přesah.»

 

V rámci Babylonfestu proběhne i hudebně-literární podvečer v brněnském Muzeu romské kultury s besedou a komentovanou prohlídkou zdejší expozice. Večer se koná 15. 9. 2022 v 17:00 na Bratislavské ulici 67, kde se k besedě sejdou Gejza Horváth, romský spisovatel a hudebník, slovenský historik Jaroslav Slušný a maďarsky píšící spisovatel Tibor Szomolai. Moderovat bude Alica Sigmund Heráková.

 

Více informací o Babylonfestu zde a k hudebně-literárnímu večeru v Muzeu romské kultury zde.

Zdroj: rommuz.cz, babylonfest.cz—