Publikaci o problémech osvobozování Brna od fašistických německých okupantů v dubnu 1945 z per autorů-výzkumníků Jiřího Nováka a Soni Holečkové s názvem «Ořechov mýtů zbavený» pokřtili v Brně jako součást festivalu 15 brněnských národnostních menšin Babylonfest generální konzul Ruské federace v Brně Alexander A. Kalačev s atašé generálního konzulátu RF Georgij A. Akajomov.

Na hudebně literární dílně při příležitosti křtu této knihy vystoupil také ředitel nakladatelství Onufrius Jan Kux, který vydal řadu knih z dílny výzkumníků a členů Klubu vojenské historie Rudé armády, nejen Nováka i Holečkové. Jejich knihy si vysloužily mezinárodní ocenění diplomem Stříbrný Lukostřelec. Mnohaletým bádáním v ruských a českých vojenských archivech a kronikách vypátrala Soňa Holečková na pět tisíc jmen do té doby neznámých hrdinů Sovětské armády. Byli zabiti v dubnu 1945 v boji s německými fašisty při osvobozování jihu Moravy. Na pomnících a vojenských pohřebištích v obcích měli do té doby vytesán pod seznamem jmen pouze nápis jako: «…a deset neznámých sovětských vojáků.» Holečková zjistila v archivech jména padlých a jejich potomky informovala, kde v ČR odpočívá v moravské zemi jejich otec či děd a jak mohou jejich nově zjištěný hrob po 75 letech navštívit. Prezident RF Vladimir Putin za to udělil v Kremlu Holečkové řád «Za blagodějanie» s pořadovým číslem 2.

Předsedkyně Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě Ljubov Vondroušková ocenila, že za podpory Jihomoravského kraje vydal ruský spolek v Kuxově nakladatelství publikace věnované osvobození ČR od fašismu v r. 1945: V. Schildberger st. «Cesta k Dukle – plná potu, bláta a krve…» 2010 * V. Schildberger st. «Osvobození Jižní Moravy v roce 1945» 2016 r. (s přispěním Nadace letecké historické společnosti Vyškov) * J. Novák «Pomníky a hroby válečných letců Rudé armády na Jižní Moravě» 2017. Ocenění: Diplom mezinárodní Ceny «Stříbrný lukostřelec» * S. Holečková «Od Čejče k Brnu: Těžké tanky IS-2 v bojích na jižní Moravě» 2018. Ocenění: Diplom mezinárodní Ceny «Stříbrný lukostřelec» * V. Schildberger st. «Cesta k Dukle – plná potu, blata a krve…»  druhé doplněné vydaní 2019. Ocenění: Diplom mezinárodní Ceny «Stříbrný lukostřelec» * J.Novák , S. Holečková  «Ořechov mýtu zbavený» 2020.

Na hudebně literární dílně v Knihovně Jiřího Mahena ke křtu posledně zmíněné publikace vystoupila s několika ruskými písněmi operní pěvkyně, sólistka Ruského hudebního salonu na Moravě Táňa Soto Janošová. Úvodní píseň s názvem «Naděje» byly zhudebněné verše ruské básnířky a novinářky Ljubov Vondouškové. Své vystoupení v doprovodu klávesisty a hudebního skladatele Martina Jakubíčka uzavřela Janošová známou písní «Široká strana moja rodnaja.» Ruskou písňovou a klávesovou tvorbou se pochlubil též mladý nadějný student pedagogiky Vojtěch Antoš.
Generální konzul Kalačev poděkoval autorům knihy «Ořechov mýtů zbavený» za práci na očistění nánosů výmyslů a polopravd z důležitého úseku společné české a ruské historie. Ořechov se svým okolím byl tehdy důležitá bašta německého odporu v jižním přístupu 2. ukrajinského frontu Sovětské armády maršála Rodiona Malinovského k Brnu.
Podle slov spoluautora publikace Jiřího Nováka publikace vznikla proto, že o Ořechovu se traduje mnoho pověstí při kterých se některá fakta zdůrazňují, jiná naopak upozaďují, obvykle v neprospěch Rudé armády. Fakta o Ořechovu u Brna, nalezená většinou v archivech Ministerstva obrany RF, se dostala do publikace. A není jich málo. Žel informací z německých vojenských archivů je v publikaci poskrovnu, protože Německo svoje archivy veřejnému bádání dosud neotevřelo. Přístupné jsou jen velmi nesnadno.
Za zásluhy o zviditelnění památky padlých obránců vlasti vyznamenal Jiřího Nováka medailí k 75. výročí osvobození ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu.
(vž)

 

Foto — Robert Vystrčil