Dny patnácti národnostních menšin — Babylonfest, které v Brně žijí a udržují na veřejnosti spolkovou zájmovou kulturně-národopisnou činnost, otevřeli městském parku Lužánky.
Festival  zahajuje už 13 let jeho trvání sázení vybraných stromů — národních symbolů v parku Lužánky. Dřeviny symbolizují národnostní menšiny. Letos, v kritické koronavirové době se zástupci národností dohodli na výsadbě společného stromu — hrušni, která vyniká houževnatostí a dlouhověkostí. Podpůrnou konstrukci hrušně dekorovali stuhami v národních barvách své země.
Přítomní vyslechli v parku umělecké pásmo německé a ruské menšiny. Rodinný orchestr Hrochansong představil německé a holandské šansony. Hudební skupinu německé národnostní menšiny založila v r. 2009 její šansoniérka Hana Hrochová. S ruskými písněmi se pak představila operní mezzosopranistka Táňa Soto Janošová. Zapěla i zhudebněné verše přítomné ruské básnířky a novinářky, předsedkyně Ruského kulturního spolku na Moravě, Ljubov Vondrouškové s názvy např. Morava a Naděje. Ruský kulturní blok provázel na klávesy hudební skladatel Martin Jakubíček, který též přednesl ruské básně Vondouškové v českém překladu. Janošová přidala i píseň v italštině Jak krásné je žít.
Babylonfest trvá do soboty 19. září. Do jeho úvodu a dekorování symbolické hrušně stuhami v národních barvách se zapojili předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna Marek Fišer, nový generální konzul Ruské federace v Brně Alexander A. Kalačev, atašé Georgij A. Akajomov a další osobnosti. Zástupce magistrátu Fišer v proslovu zdůraznil, že poslání festivalu je poznávat odlišné kultury v krásném městě Brně, plném barev a odlišností. Společně zasazená hrušeň představuje soudržnost všech národnostních menšin, která by měla vydržet natrvalo. Zastupitelstvo Brna schválilo Strategii pro integraci cizinců v moravské metropoli pro období let 2020 až 2026. Nyní se tento dokument rozpracovává v akčních plánech a překládá do vícero jazyků, aby se se Strategií mohli seznamovat cizinci. Drobné pohoštění pro účastníky setkání národností připravili svépomocí pracovníci společnosti Zeleň města Brna.
(vž)

Foto — Václav Žalud